Voorlezen in het Fries?

 

Van het verhaal 'Die strenge winters' uit de bundel is NU een Friese vertaling  beschikbaar. Dat is gedaan omdat mensen in een latere fase van het dementieproces vaak terugvallen op de taal waarmee zij opgroeiden. En voor mensen met beginnende dementie vergemakkelijkt de taal uit hun jeugd het luisteren. 

De bewerkte versie kan bij voorleesactiviteiten in Friesland gebruikt worden. (Bijvoorbeeld bij voorleesontbijten of voorleeslunches op speciale dagen.)

Het verhaal is te vinden op de website van de uitgeverij: www.swpbook.com/1916

Voelt u zich geroepen om daarna zelf enkele van de andere verhalen te vertalen? Ga gerust uw gang! 

De Friese vertaling (Dy fûle winters) is van de hand van Margryt Poortstra

Klik voor een interview met de auteur in de Leeuwarder Courant (oktober 2017) op: http://data.swpportal.com/upload/promotie/ik_weet_nog_goed_dy_fule_winters.pdf